پاسخگویی 24 ساعته، سرویس دهی سراسر تهران

رفع بید خوردگی

در فرش هایی که فرصت ها سالم بوده ولی پشت سرگذاشته اول گره ها را از روی فرش بکشیم که مقاومت آن را بیازماید و سپس در صورت سالم بودن پورت ها فرش را برگردانده و کشت آن را به وسیله سوزن وخامه همرنگ گوپلنگره نمایی می کنیم.
روش کار تورم زیر اولین کار عبور داده تار را دور زده و زیر همان تار و تار بعدی حرکت می دهیم و مجددا سوزن را از روی کار دوم حرکت زیر همان تار و تار سوم خارج می کنیم. این عمل در تمام مورد قسمت های ساییده شده انجام می گردد بعد از اتمام کاری قسمت تامین شده چکش کاری می کند البته در مورد فرش هایی که خانه های نرمی دارند این روش نتیجه بهتری دارد چاپگر ها کاملا روی هم قرار میگیرند. جهت سهولت در ترمیم پیچ خوردگی بوده قسمت آسیب دیده در قرار دهید.

بید خوردگی از روی فرش

در مورد فرش هایی می باشد که پیچش گره ها از پشت سالم می باشد و بید در لا به لای پرز های فرش بوده و از ساقه گره ها تغذیه می کند به علت از بین رفتن ساقه ها در روی فرش پرز ها آسیب دیده اند ابتدا قالی رو پهن کرده و پرز های پیچ خورده را از روی فرش برداشته و خامه ای به ضخامت خامه پاخورده قالی یا کمی نازک تر انتخاب می کنیم و مطابق نقشه به وسیله قلاب خواب و پرز مناسب خواب رو می زنیم قالیشویی ونک، توانسنت برند خود را ثبت کند. اولین قالیشویی در تهران، قالشویی ونک بود که ثبت برند انجام داده
تربیت خوردگی های کوچک در صورتی که پرسه اطراف ساییدگی خیلی فشرده و کوتاه نباشد به این ترتیب نیز می توانیم گرم ازرو گذاری ابتدا خامه همرنگ بورس های خالی را از زیر کار رو به صورت دلار می کنی و نوک قلاب را زیر را رد نموده و سر آزاد خامه را از بین حلقه ایجاد شده مانند نیم گره در می آوریم و سر ریشه ها را می کشیم و با نوک قلاب گره را محکم می کنی ولی اگر تار زیر را هم بگیرد. استحکام اینگره نداشته ولی به این دلیل که فرش در رشت باز است وانت های گردش به نظر می رسد گره یوزر می شود اگر بتوانید تا را بگیرید و یا قلاب باعث پاره شدن 4۰ شود می توانید از طریق سوزن عمل گره زدن را انجام دهید نوع دیگر خام را به این ترتیب است که از روی قالی از روی اولین تارک پر از آن از بین رفته قلاب را از فرش فرو برده و از پشت درمی آوریم مجددا به وسیله قلاب خامه را به طرف دیگر تارکشی می کنیم.

بید خوردگی چگونه عملی است؟

– از روی قالی
– از پشت قالی
پس از تمیز کردن قسمت بید خوردگی از پشت قالی چکار می کنیم؟
– قالی را از پشت بر روی زمین پهن می کنیم
– زیر قسمت بیدخوردگی ظرف گودی مثله کاسه قرار می دهیم تا سر قلاب پشت به راحتی حرکت کند
– خامه ای که مناسب با نقشه و کمی ظریف تر و نازکتر است انتخاب کرده و ممورد استفاده قرار می دهیم
ترمیم بید خوردگی یا ساییدگی بزرگتر از سکه 2 ریالی چگونه است؟
– سر خامه را دولا کرده چنگک قلاب را به پشت تار زیر رد کرده و بیرون می کشیم
– سپس صر قلاب را بین دو تار زیر و رو داخل کرده و سر کوچک خامه را از پشت تار رو بیرون می آوریم
– هماهنند بید خوردگی به انندازه دو ذیالی گره کمانشی می زنیم.
مرمت بید خوردگی از پشت فرش چگونه است؟
– قالی را از پشت روی زمین پهن می کنند
-سوزنی که چله ها را پار نکن با خامه همرنگ و مناسب قالی انتخاب کرده
سپس به صورت حالتی از گره دوخت می زنند.
قالیشویی ونک، به تمام مناطق ونک، امیر آباد، یوسف آباد، گیشا، جردن، ولی عصر، غرب تهران، مرزداران خدمات رسانی می کند.
قالیشویی ونک، توانسنت برند خود را ثبت کند، اولین قالیشویی در تهران، قالشویی ونک بود که ثبت برند انجام داده.

ترمیم قالی های بید خورده:

بید حشره ای است ریزتر از پروانه. در محیط گرم و مرطوب و تاریک بر روی پشم و منسوجات و قالی رشد می کند و خسارات فراوان به این کالا وارد می کند. به منظور جلوگیری از ایجاد و گسترش بید خوردگی، از طریق ضد بید نمودن مواد اولیه قالی، و شست و شوی قالی با مواد ضد بید با آن مقابله می شود.

بید لباس و بید قالی به رنگ زرد و خرمایی و انواع رنگ ها وجود دارد. برای ترمیم قالی ای که از بید آسیب دیده است

1- طرح و نقشه قسمت آسیب دیده قالی توسط طراح بر روی کاغذ شطرنجی ترسیم می شود.
2- خامه و نخ مورد نیاز برای ترمیم قسمت آسیب دیده فراهم می شود
3-  لوازم مورد نیاز برای انجام رفو و ترمیم قالی فراهم می شود.
اگر تارپود و پرز قسمتی از قالی یا کل قالی بید خورده باشد ابتدا باید تار های چله و اسکلت قالی ترمیم شود و پس از آن بافت قسمت بید خوردگی انجام می شود.

مغزی کردن

زمانی که چله ها کاملا از بین رفته باشد یا بید خوردگی باعث از بین رفتن بیشتر چله های قالی شده باشد با زدن چله های صدمه دیده، چله قالی بید خوردگی ترمیم می شود این را مغزی گفتن می گویند.

مغزی کاری به دو روش انجام می شود

1-  چله ها از طریق وصل چله خود قالی توسط سوزن های مخصوص و درشت ترمیم می شود.
2-  به وسیله نخ نازک تاب داده شده و موم زده شده، به کمک سوزن های مخصوص نخ چله جدید اضافی می شود و به چله های قبلی متصل می گردد.
نخ مغزی کاری باید با چله قالی همگون و همرنگ و همقط باشد و متناسب با نخ چله قالی آسیب دیده باشد ترمیم ریشه های (گره های) آسیب دیده به دو شیوه غربیله کردن و تونه بر انجام می شود.
پس از ترمیم گره ها و انجام پود کشی، گره های ترمیم شده توسط پوست گردو کهنه نما می شود و سر ریشه های اضافه توسط کبریت سوزانده می شود و پس ازآن ریشه های ترمیم شده را اتو می زنیم.

نصب فرش بر روی تخته

بعد از کامل شدن چل ها نوبت به پودکشی می رسد که نخ پودرا کمی نازکتر از پود فرش گرفته وارد سوزن نموده موم می کشیم ولی بالاتر از لبه فرش داخل گره ها می نماییم و بعد از عبور از گره ها از لبه گره به داخل تاب چله ها به طوریکه از همه تار ها به طور منظم عبور کند. چون بعد از رد شدن از پود ها به دلیل تاب زیاد چله نی توان آن را جابجا کرد البته پوکشی روش های دیگری نیز دارد برخی پود را از زیر و روی چله ها عبور می دهند که به این روش شبکه های غربیله ثابت نیست و خیلی شل می باشد و برخی هم اول چله را کشیده و پود را از بین تار و زیر و رو می گذارنند که از پشت مشخص می باشد که با نیش قلم این عیب را برطرف می کنند. ولی به ترین روش همان شیوه عبور پود ها از بین تاب چله ها می باشد که با نیش قلم این عیب را برطرف می کنند ولی به ترین روش همان شیوه سوزن مارپیچ از درون هر یک از شبکه ها عبور می دهیم و فرش را از تخته جدا می کنیم و زیر آن ظرف گودی قرار داده به وسیله خامه مناسب با رنگ و ضخاکت فرش به وسیله قلاب پشت درون هر شبکه را با گره یوپر می کینم. قرار دادن کاسه زیر فرش به این جهت می باشد که محل عبور قلاب پشت به راحتی انجام گیرد و نوک قلاب به زمین اصابت نکند.
بعد از پر کردن شبکه ها فرش را به روبرگردانده و حلقه های خامه را چیده و پرز ها را مرتب می کنیم و در آخر در جهت خواب فرش آن را کلیه کشی می نماییم. بعد از پشت فرش محل مرمت شده را چکش کاری و اطو کشی می کنیم. (غربیله یک کلمه آذری و به معنای صافی یا شبکه می باشد) غربیله فقط در فرش های لول با پارگی کاربرد دارد.

  • نکته (1)
    برای ترمیم پارگی به وسیله قلاب پشت و پر کردن گره ها دو روش وجود دارد وقتی از راست به چپ اقدام به ترمیم می کنیم نوک قلاب به طرف پایین می باشد و از چپ به راست نوک قلاب به بالا باید قرار گیرد که در هر دو صورت پرز در دهانه قلاب قرار و فواصل را پر می کنیم.
  • نکنه (2)
    برای اینکه مابین ترمیم شده و لبه پارگی فاصله ایجاد شده را از بین ببریم می توانیم از یک رج مانده به محل آسیب دیده شروع به پرکردن نماییم و یک رج بعد از محل آسیب دیده کار را به اتمام برسانیم.

مطالب مرتبط

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
قالیشویی ونک

قالیشویی ونک

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید

بدون ديگاه

ارسال یک نظر