You are currently viewing خاک گیری فرش

خاک گیری فرش

خاک گیری فرش

خاک گیري عملیاتي است که براي زدودن گرد و غبار ناشي از استفاده طولانی مدت از فرش و یا آلودگی آن انجام می شود این کار فرش را برای شستشو آماده می کند و بر طول عمر آن می افزاید. خاک گیری یكی از مراحل مهم پیش از شست و شوی فرش است برای بهبود کیفیت شست و شو لازم است که  به خصوص قالی  نفوذ کرده از درون فرش خارج شود خاک و آلودگی هایی که در طول سالیان در داخل فرش زیرا در هنگام شست و شو این آلودگی ها در انتهای گره ها باقی مانده و مانع تمیزی کامل فرش می شود.

چنانچه پیش از شست و شو خاک گیری انجام نشود و یا به شكل ناقص انجام شود به مرور باعث پوسیدگی فرش می شود همچنین وجود خاک در فرش باعث زبری و خشكی پشم آن می شود امروزه به شكل کلی عملیات خاک گیری توسط دستگاه خاک گیری انجام می شود برای قرار دادن فرش در دستگاه خاک گیر، باید به نكات مهمی توجه شود.

نکات مهم خاک گیری فرش

یكی از این نكات دسته بندی فرش ها بر اساس خاک موجود در فرش است فرش ها شدت خاک موجود در آنها به چهار دسته کلی دسته تقسیم می شوند:
برای شست و شو برده می شوند این فرش ها نیازی به خاک گیری ندارند و مستقیما فرش های نو دقیقه برای خاک گیری در دستگاه خاک گیری نیاز 30 این دسته به زمان کم حدود فرش هایی با خاک کم دارند این گروه از فرش ها  به زمان بیشتری حدود 2 ساعت برای خاک گیری در دستگاه نیاز فرش هایی با خاک زیاد دارند  این فرش ها به شدت کثیف هستند و خاک درون آنها به گل تبدیل شده است که در فرش های خاک مرده اصطلاح به آنها  خاک مرده می گویند.

قالیشویی ستارخان ارائه دهنده انواع خدمات قالیشویی در کارخانه قالیشویی ونک می باشد. برای دریافت خدمات قالیشویی با ما تماس بگیرید.

نحوه خاک گیری فرش

این فرش ها پیش از قرار گرفتن درون دستگاه باید به مدت 2 یا 3 روز در آفتاب قرار داده شوند تا گل داخل آنها خشک شده و از درون فرش راحت تر خارج شود سپس با توجه به خاک باقی مانده، زمان مناسب برای قرار دادن آنها در دستگاه خاک گیری تعیین می شود پیش از آغاز عملیات خاک گیری همه انواع فرش ها و به ویژه قالی ها، برای جلوگیری از آسیب دیدن و یا متلاشی. شدن بافت در قسمتهایی که سست تر است دور دوزی می شوند دور دوزي قبل از خاک گیری در این روش با استفاده از نخکم تاب پنبه اي، به طول تقریبي 2 متر و سوزن روش دوخت ساده 1 عملیات دوخت انجام می شود.

پس از نخ کردن سوزن و دولا شدن آن  انتهاي آن را گره می زنند سپس سوزن را از سمت پشت فرش به فاصلۀ تقریبي 2 سانت از لبۀ فرش به داخل فرو رود و پس از خارج شدن سوزن ازروي کار، دوباره سوزن را با فاصله اي حدود 1 الي 2 سانت از پشت کار وارد مي کنیم و این کار دور تا دور فرش انجام مي شود کشش نخ در طول دوخت باید در حد متوسط باشد غبار گیری فرش خود را به قالیشویی ونک بسپارید در تمام مناطق تهران.

  پاک کردن لکه گوجه فرنگی از روی فرش

قالیشویی جردن یکی از شعب کارخانه قالیشویی ونک می باشد. در صورت نیاز به خدمات قالیشویی در جردن با ما تماس بگیرید.

خدمات خاک گیری فرش
خاک گیری فرش

خاک گیری قالیچه با 3 مترمربع مساحت با کیفیت درج شده در جدول استاندارد خاک گیری با دستگاه خاک گیری در 03 دقیقه آیا می دانید خاک گیری چیست؟ آیا از اهمیت خاک گیری فرش ها آگاهی دارید؟ فكر می کنید چند روش برای خاک گیری فرش ها وجود دارد؟ چرا پیش از شستشوی هر نوع فرشی آن را خاک گیری می کنند؟ خاک گیري عملیاتي است که براي زدودن گرد و غبار ناشي از استفاده طولانی مدت از فرش و یا آلودگی آن انجام می شود این کار فرش را برای شستشو آماده می کند و بر طول عمر آن می افزاید خاک گیری یكی از مراحل مهم پیش از شست و شوی فرش است.

برای بهبود کیفیت شست و شو لازم است که به خصوص قالی نفوذ کرده از درون فرش خارج شود خاک و آلودگی هایی که در طول سالیان در داخل فرش زیرا در هنگام شست و شو این آلودگی ها درانتهای گره ها باقی مانده و مانع تمیزی کامل فرش می شود چنانچه پیش از شست و شو خاک گیری انجام نشود و یا به شكل ناقص انجام شود به مرور باعث پوسیدگی فرش می شود همچنین وجود خاک در فرش باعث زبری و خشكی پشم آن می شود امروزه به شكل کلی عملیات خاک گیری توسط دستگاه خاک گیری انجام می شود برای قرار دادن فرش در دستگاه خاک گیر، باید به نكات مهمی توجه شود.

در صورت نیاز به خدمات قالیشویی سعادت آباد با کارخانه قالیشویی ونک بهترین قالیشویی در سعادت آباد تماس بگیرید تا کارشناسان مجموعه شما را راهنمایی کنند.

دور دوزي قبل از خاک گیری

دراین روش با استفاده از نخ (کم تاب پنبه اي، به طول تقریبي 2 متر) و سوزن روش دوخت ساده -1  عملیات دوخت انجام می شود  پس از نخ کردن سوزن و دولا شدن آن  انتهاي آن را گره می زنند سپس سوزن را از سمت پشت فرش به فاصلۀ تقریبي 2 سانت از لبۀ فرش به داخل فرو رود و پس از خارج شدن سوزن ازروي کار، دوباره سوزن را با فاصله اي  حدود 1 الي 2 سانت از پشت کار وارد مي کنیم و این کار دور تا دور فرش انجام مي شود.

کشش نخ در طول دوخت باید در حد متوسط باشد  در این روش نخ و سوزن را مانند روش قبلي آماده می سازیم و سوزن را با فاصله اي حدود 2 روش دندان موشی سانتی متر پایین تر از لبۀ فرش از پشت کار وارد فرش می کنیم پس از خروج سوزن ازروي فرش سوزن را دوباره از پشت فرش وارد می کنیم اما هنگام خروج از درون حلقه ایجاد شده عبور می دهیم سپس نخ را کشیده و محكم می کنیم این کار تا پایان به همین شكل انجام مي شود.

  رفع بید خوردگی فرش

جهت دریافت خدمات قالیشویی شهرک غرب با کارخانه قالیشویی ونک در تماس باشید. کارخانه قالیشویی ونک ارائه دهنده خدمات قالیشویی در شهرک غرب تهران می باشد.

کوک زدن برای خاک گیری فرش

برای کوک زدن به پارچه اي بزرگ تر از محل آسیب دیده نیاز است جنس پارچه باید محكم، مقاوم، ساده و براي فرش هاي ظریف از پارچه و براي فرش هاي درش براي جلوگیري از رنگ پس دادن معمولا بدون رنگ باشد بافت از گوني کنفي استفاده مي کنند.

روش دوخت برای خاک گیری فرش

اگر پارگي یا آسیب در وسط فرش باشد پارچه را در محل مورد نظر قرار می دهیم و نخ و سوزن را مانند قبل آماده می سازیم آن گاه سوزن را از روي کار وارد فرش و از پشت کار دوباره به روي کار خارج سازند. فاصله بین محل ورود سانتیمتر می باشد دوباره سوزن از روي کار به پشت فرش وارد و از روی آن خارج می شود خروج نخ و سوزن بین این کار آنقدر تكرار می شود تا پارچه به طور کامل در آن محل به فرش دوخته شود اگر محل آسیب دیدگي در لبه فرش باشد، پارچه را در لبه فرش تا می کنیم و نصف آن را روي فرش و نصف دیگر دیگر آن را پشت فپس از مرحله دسته بندی فرش ها بر اساس خاک موجود ، اکنون باید فرش های هر دسته بر اساس منطقه بافت دوباره دسته بندی شوند.

فرش هر منطقه، با توجه به شیوۀ رایج بافت در آن منطقه، بافته می شود به همین دلیل فرش ها هم متنوع اند و هم ارتفاع پرز های آن ها متفاوت است خاک از فرش هایی که پرزهای کوتاه دارند و ظریف ترند، راحت تر خارج می شود به همین دلیل خاک گیری آن ها به زمان کمتری نیاز دارد گفتنی است اگر این گروه از فرش ها، با فرش های دارای پرز بلند و ضخیم که سنگین هستند و خاک آنها به سختی خارج می شود در یک دستگاه قرار  ظرافت بگیرند، به آنها صدمه وارد می شود بنابراین هنگام دسته بندی باید توجه داشت فرش های اعلا که معمولا بیشتری دارند، با فرش های دیگر در یک دستگاه خاک گیر قرار نگیرند.

برای دریافت خدمات قالیشویی غرب تهران با کارخانه قالیشویی ونک در تماس باشید. کارخانه قالیشویی ونک در محدوده غرب تهران خدمت رسانی دارد.

دستگاه های تسمه ای، دستگاهي است داراي یک محفظه بزرگ (با توجه به ابعاد فرش) که با برق کار مي کند این دستگاه دو غلطک استوانه اي شكل بزرگ و فلزي دارد که  بر روي هم قرار گرفته اند اندازه این غلطک ها متناسب با عرض دستگاه است زیرا فرش را به داخل دستگاه هدایت مي کنند دو پیچ در دو سمت کناري دستگاه قرار دارد که  وظیفه تنظیم دهانه غلطک ها، متناسب با ضخامت فرش را دارد.

کهنگي فرش و یا میزان گرد و خاک آن قابل تنظیم مي باشد، در این دستگاه سرعت نیز متناسب با نوع فرش دستگاه زمانی روشن مي شود که دو پیچ طرفین آن و سرعت دستگاه تنظیم شده باشد یک میله فلزي در داخل سر هر یک از دستگاه قرار گرفته که چند تسمه چرمي به فاصله حدود 5 سانتیمتر بر روي آن نصب شده است که این تسمه ها، سگ کهاي فلزي قرار داده شده است.

  پاک کردن لکه خون از روی فرش

پس از روشن شدن دستگاه و چرخش سریع این میله فلزي (سرعت آن از قبل تنظیم شده) این تسمه ها با شدت به پشت فرش برخورد کرده (فرش را هنگام قرار دادن در دستگاه به پشت مي گذارند) و باعث خارج شدن گرد و غبار از روي فرش مي شوند گرد و خاک خارج شده از فرش . توسط مكنده ها به داخل یک کیسه برزنتي که در زیر دستگاه قرار دارد کشیده  مي شوند ممكن است خاک گیري با این دستگاه چند مرتبه تكرار شود تا خاک فرش بصورت کامل از آن جدا گردد. بر روي دستگاه یک دکمه قرمزي تعبیه شده که در مواقع خطر و یا پارگي فرش در داخل دستگاه، باید آن را  فشار داده تا دستگاه فورا خاموش گردد.

کارخانه قالیشویی ونک ارائه دهنده خدمات قالیشویی در قالیشویی امیرآباد می باشد. در صورت نیاز به خدمات با ما در ارتباط باشید.

هزینه خاک گیری فرش
هزینه خاک گیری فرش

دستگاه تسمه اي برای خاک گیری فرش

دستگاهي است داراي یک محفظه بزرگ (با توجه به ابعاد فرش) که  با برق کار مي کند این دستگاه دو غلطک استوانه اي شكل بزرگ و فلزي دارد که بر روي هم قرار گرفته اند اندازه این غلطک ها متناسب با عرض دستگاه است زیرا فرش را به داخل دستگاه هدایت مي کنند دو پیچ در دو سمت کناري دستگاه قرار دارد که  وظیفه تنظیم دهانه غلطک ها، متناسب با ضخامت فرش را دارد کهنگي فرش و یا میزان گرد و خاک آن قابل تنظیم مي باشد.

قالیشویی منطقه 2 تهران از شعب کارخانه قالیشویی ونک می باشد. برای دریافت خدمات قالیشویی منطقه 2 تهران با کارخانه قالیشویی ونک تماس بگیرید. برای دریافت خدمات قلم کاری فرش با کارخانه قالیشویی ونک در ارتباط باشید.

در این دستگاه سرعت نیز متناسب با نوع فرش دستگاه زمانی روشن مي شود که دو پیچ طرفین آن و سرعت دستگاه تنظیم شده باشد یک میله فلزي در داخل  سر هر یک از دستگاه قرار گرفته که چند تسمه چرمي به فاصله حدود 5 سانتیمتر بر روي آن نصب شده است که این تسمه ها، سگکهاي فلزي قرار داده شده است پس از روشن شدن دستگاه و چرخش سریع این میله فلزي (سرعت آن از قبل تنظیم شده) این تسمه ها با شدت به پشت فرش برخورد کرده فرش را هنگام قرار دادن درممكن است خاک گیري با این دستگاه چند مرتبه تكرار شود تا خاک فرش بصورت کامل از آن جدا گردد.

باید مراقب فرش هایي که ممكن است این دستگاه به آن آسیب بزنند بود و آنها را با دستگاه دیگري خا ک گیري کرد در این نوع دستگاه به دلیل وجود تسمه ها و سگک هاي فلزي و سرعت زیاد این دستگاه امكان آسیب معایب دیدن فرش ها بسیار زیاد است این دستگاه علاوه برخطرناک بودن براي فرش، براي فردي که با دستگاه کار مي کند نیز بسیار خطرناک است به همین دلیل امروزه در کارخانه هاي قالیشویي معتبر از آن استفاده نمي شود.

خاک گیری فرش به چه صورت می باشد؟

در این مقاله از قالیشویی ونک به برسی کامل نحوه خاک گیری فرش پرداخته ایم با ما همراه باشید.

برای دریافت خدمات خاک گیری فرش به کجا مراجعه کنیم؟

در صورت نیاز به خدمات خاک گیری فرش به قالیشویی ونک بهترین قالیشویی در تهران مراجعه کنید.

4/5 - (4 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها