You are currently viewing ترمیم تارکشی و پودکشی در آسیب دیدگی فرش

ترمیم تارکشی و پودکشی در آسیب دیدگی فرش

نحوه ترمیم تارکشی و پودکشی در آسیب دیدگی فرش

تارکشی به روش مغزی در قالی های لول باف

ابتدا فرش را از پشت بر روی زمین پهن می کنیم اگر قسمت آسیب دیده فرم خاصی نداشته باشد و یا در فواصل مختلف پارگی وجود داشت قسمت های بین پارگی ها را برداشته و آن را به شکل مستطیل یا مربع درمی آوریم و اقدام به تارکشی و پودکشی می نماییم در فرش های نفیس لول و نیم لول برای کمتر آسیب رساندن به فرش می توان برای منظم کردن آسیب دیده آن را به شکل پله ای مرتب و سپس تارکشی کنیم.

یک تخته شیب دار زیر قسمت آسیب قرار داده و فرش را به وسیله میخ از چهار طرف به صورت صاف و کشیده محکم می کنیم نخ چله را به صورت دولا می تابیم که ضخامت این نخ پس از تابیدن کمی نازکتر از چله فرش آسیب می باشد. چله های قسمت بالا و پایین سوراخ را رج به رج همزمان با عمل تارکشی به وسیله درفش تخلیه می کنیم و سرچله ها در محل می گذاریم که نشانه ای باشد برای عبور سوزن و پس از تارکشی آنها را از ته قطع می کنیم.

بهتر است خارج کردن چله ها در یک ردیف نباشد که آن قسمت پس از رفو دچار بادکردگی و سفتی نشود چله تابیده شده را در داخل سوزن نموده و در ردیف اول کمی بالاتر از قسمت آسیب دیده داخل مسیر چله می نماییم و از لبه سوراخ بیرون آورده و در قسمت پاینن وارد رج روبرو نموده و پس از عبور از چند گره سوزن را خارج می کنیم که این چله ی پشت می باشد بعد سوزن را به صورت اریب وارد فاصله دوگره می کینم که محل عبور چله ی رو می باشد و بعد از گزراندن از قسمت آسیب دیده و فاصله دو گره بالای سوراخ دوباره سوزن را وارد قوس گره بعدی می کنیم با هر رفت و برگشت یک تار زیر و رو کشیده ایم و این کار را تا انتها ادامه می دهیم دقت کنیم که میزان شل و سفتی هر تار کشیده شده در هنگام مرمت باید باید متناسب با تارهای اصلی قالی و کمی کشیده تر از آن باشد.

قالیشویی ستارخان زیر نظر کارخانه قالیشویی ونک می باشد. برای دریافت خدمات قالیشویی در ستارخان با ما در تماس باشید.

در این مورد می توانید یکی از تارهای  کناری قسمت آسیب دیده فرش درآورده و به همان اندازه تارهای مورد استفاده را کنترل نمایید در روش دیگری از چله کشی به صورت نخ چله به صورت جفت آسیب دیده کشده می شود این شیوه در قالی های درشت بافت کاربرد دارد و کشیدن آن نیاز به دقت بیشتری دارد که چله ها به شکلی صاف و کنار هم بدون اینکه درهم بتابد به صورت موازی کشیده شود از این دو روش چله کشی نوع تک تاری آن بیشتر مورد استقبال رفوگران می باشند. در بعضی از مواقع می توان ابتدا تارکشی چله های پشت را کامل انجام دهیم و سپس تارهای رو را در فواصل تارهای زیر تارکشی کنیم که در این روش نظم تارها را حفظ نموده ایم.

نکته: بعضی رفوگران برای سهولت و سرعت بخشیدن به عمل مرمت از روشی نامناسب استفاده می کنند که در این روش فقظ تارکشی پشت فرش انجام می شود و از کشیدن تارهای رو صرف نظر می گردد و پودکشی به روش معمول انجام شده و تنها از گره یو به دلیل تک تار بود استفاده می گردد.

تارکشی به روش بطلمه در قالی های لول باف

ابتدا قالی را به پشت روی زمین پهن کرده و تخت شیب زیر قسمت سوراخ شده قالی قرار داده و از چهار طرف آسیب دیده فرش را با میخ روی تخت به صورت صاف و کشیده می کنیم سپس نزدیک اولین ردیفی که در نظر است که شی شود به فاصله ۵ سانتی متر به صورت عمودی میخی را تعبیه کرده و سرد شده را به آن گره میزنیم و بعد دو سوزن را که در آن نخل دلم کشیده ایم آماده می‌کنیم هنگامی از این روش استفاده می‌شود که سوزن در قالی فرو نرود و یا به دلیل ضخیم بودن نرخ چله نتوان آن را داخل سوزن نمود و همچنین چله  ظریف برای هم باز می کند.

برای دریافت خدمات قالیشویی جردن با کارخانه قالیشویی ونک در ارتباط باشید. کارخانه قالیشویی ونک بهترین قالیشویی در جردن می باشد.

سوزن را کمی با فاصله از قسمت آسیب دیده که قبل از چهره‌های آن را تخلیه نموده ایم داخل قوس گره‌ها نموده و از حرکت ام در امتداد تارها از لب قسمت آسیب‌دیده و خارج میکنیم و نخ چله نصب شده را داخل حلقه ای که با سوزن و نخ بدن ما ایجاد کرده ایم وارد نموده و به طوری که نخ بطلمه به دور حلقه پیچیده می شود و از همان جایی که سوزن درآمده از داخل خالی کرده و در همان ردیف حرکت داده و چند رج بالا تر در می آوریم سه روز آن را از همان محلی که بیرون آمده در قالی و به صورت مورب وارد رد کرده و به همین ترتیب پایین سوراخ را هم به وسیله سوزن دوم چله کشی می نمایم و تا انتها انجام می‌دهیم یک سوزن و نخ بطلمه برای کشیدن چله از بالای قسمت آسیب‌دیده به داخل گره ها و یکی دیگر برای کشیدن ادامه چند ها در پایین سوراخ می باشد.

تارکشی به روش بطلمه در قالی نیم لول و تخت

قالی را پوست و بر زمین پهن می کنیم اگر قسمت آسیب‌دیده فرم خاصی ندارد آیا در فواصل مختلف پارگی وجود دارد قسمت های بین پارگی ها را بریده و آن را به شکل مستطیل و یا مربع و یا پله ای در می آوریم و بعد اقدام به مرمت می نماییم. ابتدا  تخته شیب دار آذر قسمت سوراخ شده قالی قرار داده و چهار طرف قسمت آسیب دیده را بر روی تخته به صورت صاف و کشیده از هر طرف محکم می‌کنند.

سپس نزدیک اولین ردیفی که در نظر است تارکشی شود به فاصله ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر عقب‌تر از قسمت آسیب‌ دیده به صورت عمودی میخی تعبیه کرده سر کله را به آن گره می‌زنند و از هر دو طرف پارگی سوزنی را همراه با نخ پنبه از چند ردیف قبل از پارگی وارد قوس های گره رها کرده و نخبه دلمه را به دور چشم می پیچند و در جایی داخل می‌کند که سوزن از آنجا درآمده و سوزن را در چند رج قالی حرکت می‌دهند سپس سوزن را خارج و به صورت مورب وارد ردیف کناری کرده در امتداد تار دوم سوزن را حرکت داده و دوباره از چند روز مانده به لبه قالی از پایین آن را خارج می کنند لازم به ذکر است که این عمل در دو طرف پارگی به وسیله دو سوزن انجام می‌شود و در انتها ادامه دارد.

  نحوه پاک کردن لاک ناخن از روی فرش

جهت دریافت خدمات قالیشویی سعادت آباد با کارخانه قالیشویی ونک در تماس باشید. کارخانه قالیشویی ونک در محدوده سعادت آباد خدمات رسانی می کند.

ترمیم پودکشی در آسیب دیدگی فرش
ترمیم پودکشی در آسیب دیدگی فرش

تار کشی قالی به روش مغزی در قالی نیم لول و تخت

روش کار ابتدا سوزن را با نخ چله مناسب به صورت یک یعنی یک سر نخ بلند و سر دیگری کوتاه همراه نموده و از یک تا دو رج قبل از پارگی سوزن داخل قوس ها گره ها نموده و از قسمت آسیب دیده گذرانده سپس از همان چله ها وارد قوس گره های روب رویی می نماییم و یک تا دو رج از سوراخ آن را در می آورند.سپس ازهمان محل خارج شده و سوزن را به صورت مورب وارد رج کناری کرده و این عمل تا انتها ادامه پیدا می کند.

نکته
بهتر است پیش از ورود و خروج چله جدید، تار قلی را با درفش در آورده و بعد از آن چله ی دولا که نقش تا زیر و رو را دارد جایگزین گردد در این روش به دلیل تاب زیاد چله هنگام تارکشی نیاز به دقت بیشتری دارد تا چله ها به هم تابیده نشده و به طوری موازی و یکدست کشیده شود.

تار کشی در قالی درشت باف

در تارکشی به روش مغزی اگر نخ چله کلفت باشد مثال 25 قالی رج باشد می توانیم از چله 60 رج استفاده کنیم و آن را جهت Z و S تاب داده که از آن چله 30 رج بدست می آید این نوع تارکشی بیشتر در قالی های تخت و نیم لول انجام می شود و هنگامی که نخ چله قالی در دسترس نباشد و یا این نخ چله مناسب با قالی های ضخیم داخل سوزن نرود از این روش استفاده در این نوع تار کشی بطری نیز جهت سهولت کار مورد استفاده قرا می گیرد.

نکته

دقت داشته باشید میزان شل بودن و یا سفتی هر تار کشیده  شده در هنگام مرمت باید متناسب با تار اصلی قالی باشد جهت اطمینان می توانید یکی از تارهای کناری قسمت آسیب دیده ی فرش را در آورده و به همان اندازه تارهای کشیده شده را از نظر شل و سفت بودن کنترل نمایید. همچنین دقت داشته باشید در همه تارکشی و پودکشی ها نصب قسمت پارگی  فرش به چهارچوب جهت کشیدگی یکنواخت و متقارن بسیار مهم است.

در صورت نیاز به خدمات قالیشویی شهرک غرب با کارخانه قالیشویی ونک در تماس باشید. کارخانه قالیشویی ونک ارائه دهنده انواع خدمات قالیشویی در شهرک غرب می باشد.

قسمت آسیب دیده  و بدون گود افتادگی یا کیس شدگی و کاملا صاف باشد، وقتیکه پارگی در مرکز چهارچوب قرار گرفت هر چهار چوب را میخ های ریز بکوبید و بعد کناره های آن را وصل کنید و تا و پود جدا شده را در عرض پارگی قرار دهید و فاصله قاب و سوراخ باید حداقل 20 سانتی متر باشد اگر پارگی بزرگ باشد اون آن را به هم دیگر کوکو زده و بعد از آن را نصب کنید که میزان کشش فرش مشخص شود نخ بطلمه رابط بین قالی و چله در حال داخل فرش می باشد.

تارکشی به روش پترس (پیوند)

در پارگی های مختلف فرش آن را به دستگاه می زنیم و مراحل کار مانند پتریس می باشد با این تفاوت که ضخامت چله رسیده باید نصف ضخامت چله فرش باشد که از قرار گرفتن در چله پیوند در کنار هم ضخامت چله حاصل می شود سر چله های پیوند باید به بالا و پایین دستگاه میخ شود.

پود کشی در قالی های لول باف (متصل)

پس از چله کشی همانطور که قالی از پشت بر روی تخت نصب می باشد، پس از چیدن سر پودهای آسیب دیده و صاف کردن لبه آسیب دیده نخ پود دولا تاب را تا حدی نازکتر از پود قالی است در داخل سوزن مناسب با رجشمار فرش قرار داده (بهتر است از سوزن میخچه استفاده شود) از اولین رج قبل از قسمت آسیب دیده وارد نموده و طوری سوزن  را می کشیم که نخ پود مانده در قسمت پارگی به اندازه عرض آن و از همان رج می نماییم و در برگشت سوزن را به صورت اریب وارد رج بعدی می کنیم.

بهترین قالیشویی غرب تهران کارخانه قالیشویی ونک می باشد. برای دریافت خدمات قالیشویی در غرب تهران با کارخانه قالیشویی ونک تماس بگیرید.

این کار تا انتها انجام می دهیم بعد از پود کشی ضخیم نوبت به پود نازک می رسد، پود نازک را که با قطر پود فرش آسیب دیده می باشد داخل سوزن نموده و صورت رفت و برگشت بین چله ها به طوریکه به روی چله های زیر و رو پیچیده شود می گذاریم و سر پود ها را با سوزن به داخل گره های بغل هر رج هدایت می کنیم در قالی های تخت پود از بین چله های زیر و رو به صورت یکی در میان عبور میدهیم و چود نازک هم ندارد.

پود کشی منفصل

ابتدا قالی را به صورت کاملا کشیده روی چهار چوب نصب می کنیم و نخ پود را کمی نازکتر از ضخامت پود اصلی فرش اتنخاب  می کینم سپس آن را ضخامت نصف کرده هر کدام را داخل یک سوزن نموده و از محل عبور پود ها یک بار همین عمل را با سوزن از سمت چپ تکرار می کنیم و در رج بعد هم به این ترتیب تا آخر پارگی ادامه می دهیم پس از اتمام کار در هر دو طرف پارگی سر پودها مشخص و آویزان است.

سپس فرش را از تخته جدا نموده و قسمت آسیب دیده که تار کشی شده است را از پشت به چهار چوب مناسب متصل نموده و سرپودها را بر روی فرش آورده و شروع به بافت می کینم و برای هر رج بافته شده یک پود از چپ و یک پود از سمت راست همزمان بر روی گره ها قرار داده شانه می زنیم که هر دو پود با هم ضخامت پود اصلی را دارد در این روش پودکشی در هر دو طرف پارگی پودها بسته است و همچنین میزان کشیدگی پودها قابل کنترل می باشد.

در نوع دیگری از پوکشی در فرش های لول در صورتی که فرش مقاومت کمی داشته باشد و می خواهیم از سفت شدن کناره های قسمت آسیب دیده جلوگیری کنیم پودکشی را در میان انجام می دهیم به این تریتیب که پود از یک رج را جا می گذاریم و مجددا از رج بالایی آن به طوریکه کمی بیشتر از عرض محل آسیب دیده باشد رها کرده و سپس از مسیر پود کلفت عبور می دهیم و در سمت چپ پود را از رج هایی که در سمت راست جا گذاشته ایم متصل و طبق نقشه می بافیم و سرپود ها را رها که به عملی آزاد بافی یا ول بافی گفته می شود در پایان سرپودها را به صورت سرنخ گیری از فرش جدا می کنیم.

برای دریافت خدمات قالیشویی امیرآباد با کارخانه قالیشویی ونک در ارتباط باشید. کارخانه قالیشویی ونک در محدوده امیرآباد خدمات رسانی می کند.

ترمیم تارکشی در آسیب دیدگی فرش
ترمیم تارکشی در آسیب دیدگی فرش

اتصال فرش روی چهارچوب

چهار چوب همان قالی می باشد، همانطور که در شروع بافت فرش به سالم بودن دار قالی توجه می شود در هنگام رفو نیز باید توجه داشت که چهر چوب قسمت آسیب دیده را صاف و یکنواخت نگه می دارد و کار بر روی دو طرف قالی به هنگام چله کشی و پودکشی از پشت دار و به هنگام گره زدن در روی قالی را امکان پذیر می سازد چهار چوب در اطراف  قسمت آسیب دیده می باشد.

  ترمیم گلیم بافی، انواع دستگاه بافت گلیم، شیوه محکم کردن قالی در کارگاه

هدف از نصب فرش تعمیری به چهارچوب نگهداری و ساخته می شود و به وصرت ثابت و با کشش مساوی است که باعث می شود تارها و پودهای جدید به اندازه کشیدگی قسمت های سالم فرش باشد که در غیر این صورت بازسازی فرش نامرتب انجام شده و کیس خوردگی در فرش ایجاد می گردد هنگام نصب پارگی باید در مراکز چهار چوب قرار می گیرد و به وسیله  میخ های زیر که بافت به فرش صدمه نزد از چهارطرف به چهار چوب وصل می گردد و باید قطعه داشت که جهت خواب قالی از بالا به پایین روی چهار چوب نصب  میشود و همچنین کشیدگی یکنواخت ومساوی از هر طرف فرش آسیب دیده بسیار مهم است کشیدگی تارها سالم در بیرون دار باید با کشیدگی تار در قسمت های سالم فرش درون چهار چوب یکسان باشند.

نکته

میخ ها را با ضربه چکش آنقدر که در موقع کشیدن بتوان بدون صدمه به پرزها آن را بیرون بکشید، در فرش های نیم لول تخت پس از اتمام ترمیم محل آسیب دیده کناره های آن را سوزن کاری می کنیم  و نیازی به رد کردن پودها از داخل گره های اطراف پارگی نمی باشد. به طور معمول رج اول و آخر هر نوع پارگی را با پود یا چله کم تاب هم قطر چله کشیده شده پودکشی می کنیم و این عمل به دلیل جلوگیری از نمایان شدن فاصله ما بین قسمت ترمیم شده و فرش می باشد.

جهت دریافت خدمات قالیشویی گیشا با کارخانه قالیشویی ونک در تماس باشید. کارخانه قالیشویی ونک بهترین قالیشویی در گیشا می باشد.

نکته

در پود کشی باید حرکت های سوزن با مسیری که پود آسیب از میان تارهای قدیمی گذشته هماهنگی داشته باشد و همچنین برای عبور پود به وسیله سوزن می توانیم از قسمت سوراخ سوزن پود را بکشیم این روش مانع از گیر کردن نوک سوزن و یا پاره شدن تارها می شود و همچنین کشیدگی پود کاهش یافته و میزان آن مشخص می گردد برای تمام پودکشی و تارکشی ها از دم باریک استفاده کنید.

یادآوری

درتمامی تارکشی و پودکشی ها ورود و خروج سوزن نباید در کناره های قالی از یک رج مشخص صورت گیرد زیرا قسمت رفو شده نمایان می گردد و اگر در هنگام کار پود و یا تار به صورت سفید که از گره ها بیرون بزند با درفش آنها را در گره های قالی محو می کنیم.

شیوه بافت و ترمیم ریشه های آسیب دیده

ترمیم ریشه های آسیب دیده همانند بافتن قالی است با این تفاوت که که در این جا ابتدا یک رج بود ضخیم و یک رج بود نازک را در می آوریم و بقیه رج ها را به  طور بالا توسط قلاب هدایت می  کنیم آنگاه طبق نقشه قالی  آسیب دیده شروع به بافت می کنیم به این صورت ابتدا چند گره  ازسمت راست و سپس چند گره از سمت چپ می بافیم و در پایان این مرحله گره های آسیب دیده وسط پارگی را گره می زینم سپس یک ردیف از پود ضخیم توسط قلاب روی گره ها آورده می شود و یک ردیف هم پود نازک بر روی آن آورده می شود برای کمبود از دفه گلیم بافی و یا دفه سبک تر از دغه گلیم بافی یا چنگال استفاده می شود.

قالیشویی ولیعصر یکی از شعب کارخانه قالیشویی ونک می باشد. در صورت نیاز به خدمات قالیشویی در ولیعصر با کارخانه قالیشویی ونک در تماس باشید.

شیوه کوبیدن دفه یا چنگال به این صورت است

شانه را روی گره های زده شده پس از کشیدن پودها قرار می دهیم و به وسیله چکش روی شانه می کوبیم به این منوال گره ها کاملا در جای خود قرار می گیرد به این صورت این کار تا پایان ادامه دارد و اگر در رج های پایانی گره زدن دشوار بود از شیوه ول بافی استفاده می کینم و به وسیله رج پایانی قالی گره می زنیم.
نکاتی که باید در ترمیم بافت ریشه های آسیب دیده توجه نمود

 • خامه مصرفی باید ضخامت کمتری نسبت به خامه مصرف شده در قالی داشته باشد
 • خامه مصرفی باید کمرنگ از خامه مصرف در قالی در قالی باشد
 • خامه مصرفی باید به صورتی استفاده شود که لای خامه ها کاملا باز شده باشد
 • خامه مصرفی به صورت کهنه باشد
 • اگر در قالی آسیب دیده از پود نازک با رنگ دیگر استفاده شود
 • شیوه گره زدن در ترمیم ریشه ها به نوعی است که از آن گره که در بافت استفاده شده در ترمیم و رفو قالی هم از همان گره استفاده می شود
 • اکثر مراکز خرید ساختمان های دولتی و شخصی، سازمان ها، ادارات،بانک ها، و آزمایشگاه ها از درب اتوماتیک شیشه ای است
 • درب های اتوماتیک شیشه ای را می توانیم به قفل، باطری و پنل های مدیریتی تجهیز کنیم.
شیوه بافت و ترمیم ریشه های آسیب دیده
شیوه بافت و ترمیم ریشه های آسیب دیده

ارگونومی

نحوۀ صحیح خم شدن و بلند کردن اشیا و حمل آن ها، همواره از ناحیۀ زانوها، در حالي که کمر خـود را صــاف نگاه داشته اید خم شوید هیچ گـاه از نـاحـیـۀ کـمر خـــم نشوید اجسام سنگـین تر از 01 کیلو را بلند نكنید هـیـچ گاه جسم سنگیني را بالاتر از سطح کمر نیاورید پـاهـا را انـدکي از یكدیگر فاصله بدهید تا روبه روي جـسـم قـرار گـیــرید عضلات شكم را سفت و منقبض کـنـیـد و بـا استفاده از عضلات پا جسم را از زمین بلند کنید. سپـس زانوها را به آرامي صاف کنید هنگام حمل، بستۀ آن را تا حد ممكن به بدن نزدیک و بازوها را خم نگاه دارید عـضلات شـكم را سفت کنید و به آهستگي گام بردارید.

تشخیص دادن عیوب بافتی در قالي از طریق مشاهده و لمس با دست  امكان پذیر است هنگامی که تراکم بافت قالي بر روی میز پرداخت پهن شده است، می توان با فشار انگشتان دست میزان تراکم بافت را در قسمت هاي پرداخت کار انگشتان دست را بر روی سطح قالي می گذارد و فشار مختصری وارد مي کند مختلف آن سنجید اگر در بخش هایی انگشتان به راحتی به مغز قالي برسند نشانۀ آن است که تراکم بافت در آن ناحیه کمتر است در قسمت هایي که تراکم بافت بیشتر است، انگشتان به سختی در داخل قالي فرو می روند این روش کمک مي کند تا پرداخت کار بتواند میزان پرداخت لازم را برای هر قسمت از قالي مشخص کند.

قالیشویی میرداماد ارائه دهنده انواع خدمات قالیشویی و رفوگری در کارخانه قالیشویی ونک می باشد. جهت دریافت خدمات با ما در تماس باشید.

برای پرداخت این قسمت  هایی که تراکم بافت کمتری دارند لازم است که فشار کمتری به ماکو وارد شود تا . پرز ها بیش از حد کوتاه نشوند و به فرش آسیب نرسد نخستین کاري که پس از نصب قالي بر روي میز پرداخت انجام مي شود، کنترل برق دستگاه پرداخت است. برای این کار به ترتیب مراحل زیر انجام مي شود:

 • روشن کردن کلید اصلی برق
 • وصل کردن دو شاخۀ دستگاه پرداخت به پریز
 • روشن کردن هواکش
 • روشن کردن کلید دستگاه پرداخت
  شستشوی فرش ماشینی و فانتزی

مرحله بعدي کنترل و تنظیم کردن ماکو است که به ترتیب زیر انجام مي شود: تیغ لول تیز شده را در داخل ماکو قرار دهید تا میله ای که به سر آن بلبرینگ بسته شده از درون بستن تیغه لول تیغه رد شود. در قسمت انتهاي میله بلبرینگ دوم را قرار دهید و سر آن را با پیچ مخصوص دستگاه ببندید تا محكم   شود: تیغ تخت تیز شده را روی تیغ لول به گونه اي قرار دهید که لبه تیغه به سمت بیرون ماکو باشد بستن تیغه تخت سپس با پیچ های مخصوص ببندید.

در سمت چپ و راست ماکو دو عدد پیچ قرار دارد که به آن ها گوشواره گفته می شود برای تنظیم تنظیم ماکو با پیچ گوشتی، پیچ ها را تنظیم کنید. علاوه بر گوشواره ها دو عدد پیچ دیگر نیز بر روی ماکو قرار دارد که آن ها هم باید محكم شوند باید توجه داشت که تیغ لول و تخت با هم تماس نداشته باشند و در هنگام چرخش یكدیگر را سایش ندهند بلكه در کنار یكدیگر قرار گیرند پس از اتصالات داخل ماکو اکنون ماکو به فنر خرطومی وصل شده و آماده کار کردن مي شود اتصال ماكو به فنر قبل از روشن کردن دستگاه پرداخت، تیغۀ لول آن را با دست بچرخانید چنانچه این تیغه با تیغۀ تخت تماس نکته داشته باشد، چرخاندن به سختی انجام می شود در این صورت باید با کمک هنرآموز آن را تنظیم نمائید.

هواکش دستگاهی کمكي و مكنده اي است که برای جمع آوری پرزهای فرش در حین عملیات پرداخت به کار می رود برای استفاده از هواکش، باید فیلتر کیسه ای آن قبل از روشن کردن دستگاه بسته شود این فیلتر از جنس کتان. ضخیم است و به وسیله طناب به دور بخش خروجی هواکش بسته می شود دهانۀ کیسه خالی به دور بخش خروجی دستگاه قراردهید، به طوری که آن قسمت را کاملا بپوشاند سپس طناب در قسمت دهانه خروجي دستگاه بپیچانید و گره محكمي بزنید، چند دور بر روی کیسه نخستین کاري که پس از نصب قالي بر روي میز پرداخت انجام مي شود، کنترل برق دستگاه پرداخت است.

جهت دریافت خدمات قالیشویی شهرک راه آهن با کارخانه قالیشویی ونک در تماس باشید. کارخانه قالیشویی ونک در محدوده شهرک راه آهن خدمات رسانی دارد.

نكته
اگر کیسه بیش از حد پر باشد هواکش کارایی نداشته و ممكن است دستگاه بسوزد.

هزینه ترمیم تارکشی در آسیب دیدگی فرش
هزینه ترمیم تارکشی در آسیب دیدگی فرش

طرح و نقشه

نقشه الگوی بافنده در بافت می باشد در قدیم بافندگان از طرح های ذهنی استفاده می کردند، که از اشکال پیرامون خود الهام گرفته و آن را روی فرش ها به تصویر می کشند کم کم طراحان و هنرمندان با ذوق طرح ها را روی کاغذ شطرنجی کشیده و با توجه به نوع نقشه طرح آن را رنگ آمیزی می کنند و آن را نقطه چین می کنند ه هر نقطه به منزله یک رشته یا یک ریشه یا یک گر بافت در فرش می باشد . تمام نقیه ها از چهار حالت پیروی می کنند.

 • نقشه 1/1 (یا کامل) به نقشه ایی می گویند که طراح تمام نقشه را بر روی کاغذ بیاورید و هیچ یک از نقوش تکرار نشده و قرینه نم باشند.
 • نقشه 1/2  (قرینه) در این نقشه در قسمت چپ با نقشه سمت راست قرینه می باشند ولی در قسمت بالا و پایین نقشه با هم قرنیه نیستند.
 • نقشه 1/4  (ربعی) این نقشه برای فرش است که نقشه هم به طور عمودی و هم به طور افقی قرینه می باشند و می توان گفت یک نقشه در چهار قسمت فرش تکرار شده است.

نقشه واگیره (تکراری) نقشه ای که در آن یک طرح تکرار شده باشد و بافنده به دلخواه خود طرح را در عرض و طول قالی تکرار و می بافند. ممکن است فرشی که می خواهیم رفو کنیم به دلیل لندازه محل آسیب دیده جزئیات طرح از بین رفته باشد در این صورت اگر صرح قالی قرینه باشد می توانیم طرح را از طرف دیگر فرش کپی برداری کنیم. که بهتر است آن را روی کاغذ نشه کشیده و ان را هم مشخص کرده و اقدام به بافت کنیم چون نگاه کردن از پشت فرش و نقشه زدن خصوصا در قالی های برزگ بسیار وقت گیر بوده و سرعت بافت را کاهش می دهد.

کارخانه قالیشویی ونک بهترین قالیشویی کن می باشد. برای دریافت خدمات قالیشویی در کن با کارخانه قالیشویی ونک در تماس باشید.

کیس خوردگی

گاهی وقت ها دیده می شود که قالی حالت صاف و تخت ندارد و چین خوردگی مقطی در سطح فرش بوده و آن قسمت اضافه تر به نظر می رسد.
دلایل زیادی می تواند باعث این عارضه در فرش شود که یکی از علل آن نا هماهنگ بودن تراکم چله ها  که در بعضی از قسمت های فرش زیاد بودن تراکم و همچنین استفاده از خامه هایی که با رجشمار فرش همخوانی نداشته و کلفت تر می باشند باعث این عیب می گردد که معمولا کشیدن چله ها در طول و کشیدن پودها در عرض مشکل را حل می کند.

کیس خوردگی در گلیم بافت فرش به علت استفاده از پلی استر در چله و پود آن می باشد که اگر کیسی فقط از این ناحیه باشد با شکانتن گلیم و بافت مجدد آن با نخ های پنبه ای مرتفع می گردد آبخور کردن چله ها قبل از چله کشی نیز تا حدودی مانع از کیسی می شود. در بعضی قالی ها در حاشیه اول و آخر و گاهی حاشیه های بغل جمع شدگی به وجود می آید قسمت کیس خورده فرش به علت اینکه بالاتر از سطح فرش قرار می گیرد پرزهای آن در اثر پا خوردگی خیلی زودتر از بین می روند ترمیم کیس خوردگی به چند روش انجام می پذیرد.

اگر خلی کم باشد به وسیله سوزن کشی می توان آن را رفع سوزن را به طوری در فرش می کشیم که از طول کیس عبور کرده و با کشیدن زیاد کیسی به حالت اولیه بر می گردد اگر کیسی زیاد و از قسمت پود باشد (عرضی) فرش را به پشت نموده قسمت کیسی را یه برش زده و پود اضافه که باعث کیسی شده را با درفش خارج می کنیم و اضافی آن را کوتاه می کنیم گاهی این عمل باعث می شود که گره ها در قسمت برش خورده جدا بنابراین باید سعی کنیم این برش در قسمتی از فرش انجام شود که ترجیحا ساده باف بیشتری داشته باشد که به نقشه فرش این روش در گذشته می شد و امروزه منسوخ شده است اگر کیسی از طول فرش به دلیل شلی چله ها باشد در آن قسمت از پشت فرش چله ها را به وسیله نوک درفش ده سانت ده سانت می کشیم تا اینکه به سر فرش رسیده و اضافی آن از داخل ریشه ها خارج شود.

روش‌ های غبارگیری فرش از مقالات خواندنی سایت قالیشویی ونک می باشد که توصیه می کنیم این مقاله را مطالعه کنید.

آسیب تابر

اصطلاح تابر یعنی یک رج از قالی چه در عرض و چه در طول به دلایل مختلف ساییده شده باشد که روش ترمیم آن به این صورت است که اگر فرش لول و یا نیم لول است رج سابیده شده را با قلاب پشت پر می کنیم و همچنین یک رج از بالا و یک رج از پایین را پر می کنیم اگر فرش تخت باف بود فقط همان  رج را به راحتی بافت می زنیم.

برای ترمیم تارکشی و پودکشی در آسیب دیدگی فرش چه اقدامی را باید انجام دهیم؟

در این مقاله از قالیشویی ونک به بررسی نحوه ترمیم تارکشی و پودکشی در آسیب دیدگی فرش به طور کامل پرداخته ایم با ما همراه باشید.

شیوه بافت و ترمیم ریشه های آسیب دیده چگونه می باشد؟

برای اطلاع از شیوه بافت و ترمیم ریشه های آسیب دیده پیشنهاد می کنیم این مقاله از قالیشویی ونک را مطالعه کنید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها