You are currently viewing رفع بید خوردگی فرش

رفع بید خوردگی فرش

رفع بید خوردگی فرش

در فرش هایی که فرصت ها سالم بوده ولی پشت سرگذاشته اول گره ها را از روی فرش بکشیم که مقاومت آن را بیازماید و سپس در صورت سالم بودن پورت ها فرش را برگردانده و کشت آن را به وسیله سوزن وخامه همرنگ گوپلنگره نمایی می کنیم.

روش کار تورم زیر اولین کار عبور داده تار را دور زده و زیر همان تار و تار بعدی حرکت می دهیم و مجددا سوزن را از روی کار دوم حرکت زیر همان تار و تار سوم خارج می کنیم. این عمل در تمام مورد قسمت های ساییده شده انجام می گردد بعد از اتمام کاری قسمت تامین شده چکش کاری می کند البته در مورد فرش هایی که خانه های نرمی دارند این روش نتیجه بهتری دارد چاپگر ها کاملا روی هم قرار میگیرند. جهت سهولت در ترمیم پیچ خوردگی بوده قسمت آسیب دیده در قرار دهید.

بید خوردگی از روی فرش

در مورد فرش هایی می باشد که پیچش گره ها از پشت سالم می باشد و بید در لا به لای پرز های فرش بوده و از ساقه گره ها تغذیه می کند به علت از بین رفتن ساقه ها در روی فرش پرز ها آسیب دیده اند ابتدا قالی رو پهن کرده و پرز های پیچ خورده را از روی فرش برداشته و خامه ای به ضخامت خامه پاخورده قالی یا کمی نازک تر انتخاب می کنیم و مطابق نقشه به وسیله قلاب خواب و پرز مناسب خواب رو می زنیم قالیشویی ونک، توانسنت برند خود را ثبت کند.
تربیت خوردگی های کوچک در صورتی که پرسه اطراف ساییدگی خیلی فشرده و کوتاه نباشد به این ترتیب نیز می توانیم گرم ازرو گذاری ابتدا خامه همرنگ بورس های خالی را از زیر کار رو به صورت دلار می کنی و نوک قلاب را زیر را رد نموده و سر آزاد خامه را از بین حلقه ایجاد شده مانند نیم گره در می آوریم و سر ریشه ها را می کشیم و با نوک قلاب گره را محکم می کنی ولی اگر تار زیر را هم بگیرد.

استحکام اینگره نداشته ولی به این دلیل که فرش در رشت باز است وانت های گردش به نظر می رسد گره یوزر می شود اگر بتوانید تا را بگیرید و یا قلاب باعث پاره شدن 4۰ شود می توانید از طریق سوزن عمل گره زدن را انجام دهید نوع دیگر خام را به این ترتیب است که از روی قالی از روی اولین تارک پر از آن از بین رفته قلاب را از فرش فرو برده و از پشت درمی آوریم مجددا به وسیله قلاب خامه را به طرف دیگر تارکشی می کنیم.

قالیشویی گیشا و قالیشویی غرب تهران ارائه دهنده خدمات رفوگری فرش می باشند برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

بید خوردگی چگونه عملی است؟

 • از روی قالی
 • از پشت قالی
 • پس از تمیز کردن قسمت بید خوردگی از پشت قالی چکار می کنیم؟
 • قالی را از پشت بر روی زمین پهن می کنیم
 • زیر قسمت بیدخوردگی ظرف گودی مثله کاسه قرار می دهیم تا سر قلاب پشت به راحتی حرکت کند
 • خامه ای که مناسب با نقشه و کمی ظریف تر و نازکتر است انتخاب کرده و ممورد استفاده قرار می دهیم
 • ترمیم بید خوردگی یا ساییدگی بزرگتر از سکه 2 ریالی چگونه است؟
 • سر خامه را دولا کرده چنگک قلاب را به پشت تار زیر رد کرده و بیرون می کشیم
 • سپس صر قلاب را بین دو تار زیر و رو داخل کرده و سر کوچک خامه را از پشت تار رو بیرون می آوریم
 • هماهنند بید خوردگی به انندازه دو ذیالی گره کمانشی می زنیم.
 • مرمت بید خوردگی از پشت فرش چگونه است؟
 • قالی را از پشت روی زمین پهن می کنند
 • سوزنی که چله ها را پار نکن با خامه همرنگ و مناسب قالی انتخاب کرده
 • سپس به صورت حالتی از گره دوخت می زنند.
  روش های پاک کردن لکه نوشابه از روی فرش در خانه

ترمیم قالی های بید خورده:

بید حشره ای است ریزتر از پروانه. در محیط گرم و مرطوب و تاریک بر روی پشم و منسوجات و قالی رشد می کند و خسارات فراوان به این کالا وارد می کند. به منظور جلوگیری از ایجاد و گسترش بید خوردگی، از طریق ضد بید نمودن مواد اولیه قالی، و شست و شوی قالی با مواد ضد بید با آن مقابله می شود.

بید لباس و بید قالی به رنگ زرد و خرمایی و انواع رنگ ها وجود دارد. برای ترمیم قالی ای که از بید آسیب دیده است.

 • طرح و نقشه قسمت آسیب دیده قالی توسط طراح بر روی کاغذ شطرنجی ترسیم می شود.
 • خامه و نخ مورد نیاز برای ترمیم قسمت آسیب دیده فراهم می شود
 • لوازم مورد نیاز برای انجام رفو و ترمیم قالی فراهم می شود.
 • اگر تارپود و پرز قسمتی از قالی یا کل قالی بید خورده باشد ابتدا باید تار های چله و اسکلت قالی ترمیم شود و پس از آن بافت قسمت بید خوردگی انجام می شود.

مغزی کردن

زمانی که چله ها کاملا از بین رفته باشد یا بید خوردگی باعث از بین رفتن بیشتر چله های قالی شده باشد با زدن چله های صدمه دیده، چله قالی بید خوردگی ترمیم می شود این را مغزی گفتن می گویند.

مغزی کاری به دو روش انجام می شود

 • چله ها از طریق وصل چله خود قالی توسط سوزن های مخصوص و درشت ترمیم می شود.
 • به وسیله نخ نازک تاب داده شده و موم زده شده، به کمک سوزن های مخصوص نخ چله جدید اضافی می شود و به چله های قبلی متصل می گردد.
 • نخ مغزی کاری باید با چله قالی همگون و همرنگ و همقط باشد و متناسب با نخ چله قالی آسیب دیده باشد ترمیم ریشه های (گره های) آسیب دیده به دو شیوه غربیله کردن و تونه بر انجام می شود.
 • پس از ترمیم گره ها و انجام پود کشی، گره های ترمیم شده توسط پوست گردو کهنه نما می شود و سر ریشه های اضافه توسط کبریت سوزانده می شود و پس ازآن ریشه های ترمیم شده را اتو می زنیم.

نصب فرش بر روی تخته

بعد از کامل شدن چل ها نوبت به پودکشی می رسد که نخ پودرا کمی نازکتر از پود فرش گرفته وارد سوزن نموده موم می کشیم ولی بالاتر از لبه فرش داخل گره ها می نماییم و بعد از عبور از گره ها از لبه گره به داخل تاب چله ها به طوریکه از همه تار ها به طور منظم عبور کند. چون بعد از رد شدن از پود ها به دلیل تاب زیاد چله نی توان آن را جابجا کرد البته پوکشی روش های دیگری نیز دارد.

  نحوه پاک کردن لکه لبو یا چغندر از روی فرش

برخی پود را از زیر و روی چله ها عبور می دهند که به این روش شبکه های غربیله ثابت نیست و خیلی شل می باشد و برخی هم اول چله را کشیده و پود را از بین تار و زیر و رو می گذارنند که از پشت مشخص می باشد که با نیش قلم این عیب را برطرف می کنند. ولی به ترین روش همان شیوه عبور پود ها از بین تاب چله ها می باشد که با نیش قلم این عیب را برطرف می کنند.

قالیشویی غرب تهران و قالیشویی امیرآباد ارائه دهنده خدمات ریشه بافی می باشند. در صورت نیاز به خدمات با ما تماس بگیرید.

ولی به ترین روش همان شیوه سوزن مارپیچ از درون هر یک از شبکه ها عبور می دهیم و فرش را از تخته جدا می کنیم و زیر آن ظرف گودی قرار داده به وسیله خامه مناسب با رنگ و ضخاکت فرش به وسیله قلاب پشت درون هر شبکه را با گره یوپر می کینم. قرار دادن کاسه زیر فرش به این جهت می باشد که محل عبور قلاب پشت به راحتی انجام گیرد و نوک قلاب به زمین اصابت نکند.

بعد از پر کردن شبکه ها فرش را به روبرگردانده و حلقه های خامه را چیده و پرز ها را مرتب می کنیم و در آخر در جهت خواب فرش آن را کلیه کشی می نماییم. بعد از پشت فرش محل مرمت شده را چکش کاری و اطو کشی می کنیم. (غربیله یک کلمه آذری و به معنای صافی یا شبکه می باشد) غربیله فقط در فرش های لول با پارگی کاربرد دارد.

 • نکته (1)
  برای ترمیم پارگی به وسیله قلاب پشت و پر کردن گره ها دو روش وجود دارد وقتی از راست به چپ اقدام به ترمیم می کنیم نوک قلاب به طرف پایین می باشد و از چپ به راست نوک قلاب به بالا باید قرار گیرد که در هر دو صورت پرز در دهانه قلاب قرار و فواصل را پر می کنیم.
 • نکنه (2)
  برای اینکه مابین ترمیم شده و لبه پارگی فاصله ایجاد شده را از بین ببریم می توانیم از یک رج مانده به محل آسیب دیده شروع به پرکردن نماییم و یک رج بعد از محل آسیب دیده کار را به اتمام برسانیم.

آشنایی با روش های مقابله با بید خوردگی فرش

بسیاری از افراد فکر می کنند که راهی برای ترمیم بید خوردگی فرش وجود ندارد و تنها راه حل آن تعویض یا دور انداختن فرش می باشد . این باور کاملا اشتباه است زیرا روش های مقابله با بید خوردگی وجود دارد که می توان فرش را همانند روز اول درست کرد.ما در این مقاله می خواهیم شما را با نکات مهم و اساسی ،روش های مقابله با بید خوردگی آشنا کنیم ، همراه ما باشید.

  قالیشویی سعادت آباد و قالیشویی شهرک غرب ارائه دهنده خدمات چرم دوزی در تهران می باشند. برای دریافت خدمات چرم دوزی با ما تماس بگیرید.

  آموزش شستشوی انواع مبل در خانه

روش های مقابله با بید خوردگی فرش

در زمان های قدیم برای از بین بردن بید فرش از تنباکو و توتون استفاده می کردند و یکی از روش های مقابله با بید خوردگی فرش محسوب می شد .روش کار به این صورت است که مقداری از مواد را در زیر فرش نگهداری می کردن و با این روش از رشد و تکثیر حشرات بید جلوگیری می کردند.ا

ستفاده از تنباکو و توتوش به عنوان روش های مقابله با بید خوردگی فرش برای آن دسته از فرش هایی که رنگ روشن دارند مناسب نبود زیرا امکان تغییر رنگ در فرش ها وجود داشت. برای جلوگیری از بید خوردگی فرش یا لباس می توانید از نفتالین استفاده کنید.همان طور که می دانید نفتالین یکی از روش های مقابله با بید خوردگی فرش می باشد که در انبارهای فرش و لباس به منظور جلوگیری از بیدخوردگی  استفاده می شود.

روش کار به این صورت است که ابتدا فرش را قبل از لوله کردن با نفتالین پوشش می دهند .بهتر است قبل از قرار دادن نفتالین در فرش بر روی آن پارچه سفید پهن شود و مقدار مناسبی از مواد در زیر فرش به منظور جلوگیری از بید خوردگی قرار گیرد.بسته بندی باید از نوع نایلون های محکم باشد تا تمام فرش را پوشش دهند و علاوه بر آن از ورود رطوبت به داخل آن جلوگیری کند.

برخی از افراد از مواد مختلفی از جمله فلفل ، کاغذ روزنامه یا کلر و بنزن برای جلوگیری از بید خوردگی استفاده می کنند. عوامل مختلفی باعث بید خوردگی فرش می شود که از مهم ترین آن می توان به رطوبت اشاره کرد.در صورتی که رطوبت در محیط باشد و فرش یا لباس در هوای آزاد قرار نگیرد احتمال بیدخوردگی در آن ها بیشتر می شود.

کاربرد محصولات شیمیایی در مقابله با بید خوردگی فرش

از روش های مقابله با بید خوردگی فرش می توان به استفاده از محصولات شیمیایی که به بافت اصلی فرش آسیب وارد نکند ، اشاره کرد.قالیشویی های معتبر نیز می توانند شما را راهنمایی کنند.بسیاری از شرکت های قالیشویی با برخورداری از نیروی مجرب و باتجربه در این زمینه خدمات برتری را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

قالیشویی ستارخان و قالیشویی جردن قابلیت ارائه خدمات شستشوی فرش و مبل شویی را در سریع ترین زمان دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با روش های مقابله با بید خوردگی فرش می توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه ما با کارشناسان و مشاوران قالیشویی ونک در ارتباط باشید و از راهنمایی این عزیزان بهره مند شوید.کارشناسان قالیشویی با بررسی وضعیت بیدخوردگی فرش آن را ترمیم و مشکلات مربوط به بخش های آسیب دیده فرش را برطرف می کنند.شما می توانید با صرف هزینه مناسب در کمترین زمان ممکن از خدمات برتر قالیشویی ونک استفاده کنید.

ویژگی های فنی گلیم یکی از مقالات سایت قالیشویی ونک می باشد که می توانید این مقاله را نیز مطالعه کنید.

برای رفع بید خوردگی فرش به کجا مراجعه کنیم؟

قالیشویی ونک ارائه دهنده خدمات رفع بید خوردگی فرش در تهران می باشد. شما عزیزان می توانید برای رفع رفع بید خوردگی فرش خود با قالیشویی ونک در تماس باشید.

آیا برای ترمیم بید خوردگی فرش راهی وجود ندارد؟

بسیاری از افراد فکر می کنند که راهی برای ترمیم بید خوردگی فرش وجود ندارد و تنها راه حل آن تعویض یا دور انداختن فرش می باشد. این باور کاملا اشتباه است زیرا روش های مقابله با بید خوردگی وجود دارد که می توان فرش را همانند روز اول درست کرد. ما در این مقاله می خواهیم شما را با روش های مقابله با بید خوردگی آشنا کنیم.

4.7/5 - (3 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها